Rzeczy znalezione w autobusach

W przypadku pozostawienia rzeczy w autobusie pasażer powinien ustalić telefonicznie – pod nr tel. 33 814 35 11, w. 253 – czy zguba znajduje się w posiadaniu Spółki.
Jeśli odpowiedź jest twierdząca rzecz można odebrać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Długiej 50 (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 120), w dni robocze, w godz.: 7.00-15.00.