Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
Skrytka pocztowa nr 12

tel.: 33 814 35 11
fax: 33 814 51 88

sekretariat@mzk.bielsko.pl

Kontakt dla dziennikarzy
Agnieszka Dąbrowska
a.dabrowska@mzk.bielsko.pl

NIP: 5472216460
REGON: 385163318
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000821115
Kapitał zakładowy w wysokości 44.969.000 zł
BDO: 000325503