Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
Skrytka pocztowa nr 12

tel.: 33 814 35 11
fax: 33 814 51 88

sekretariat@mzk.bielsko.pl

Kontakt dla dziennikarzy
Agnieszka Dąbrowska
a.dabrowska@mzk.bielsko.pl

NIP: 5472216460
REGON: 385163318
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000821115
Kapitał zakładowy w wysokości 44.969.000 zł
BDO: 000325503


Formularz kontaktowy:

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)
    TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, jako administratora danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Zapoznałam/ zapoznałem się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej.
    WYRAŻAM ZGODĘ