Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
Skrytka pocztowa nr 12

tel.: 33 814 35 11

sekretariat@mzk.bielsko.pl

Kontakt dla mediów
rzecznik@mzk.bielsko.pl

Biuro ds. marketingu

marketing@mzk.bielsko.pl

NIP: 5472216460
REGON: 385163318
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000821115
Kapitał zakładowy w wysokości 44.969.000 zł
BDO: 000325503

Wykaz numerów wewnętrznych

Wybierz numer stacjonarny 33 814 35 11, a następnie, po usłyszeniu sygnału,

jeden z poniższych numerów, żeby połączyć się z odpowiednim działem:

 

Dyspozytor – 255

Biuro Rzeczy Znalezionych – 253

Stacja kontroli pojazdów – 230

Przewozy pasażerskie, wynajem autobusów – 250

Kontrola biletów, postępowania mandatowe – 291

Sprzedaż biletów, awaria biletomatu – 245

Dział Techniczny – 261

Przetargi – 283

Księgowość – 244

Kadry – 221

Podania o pracę – 223

Sekretariat – 280