Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała
Skrytka pocztowa nr 12

tel.: 33 814 35 11

sekretariat@mzk.bielsko.pl

Kontakt dla dziennikarzy
Agnieszka Dąbrowska
a.dabrowska@mzk.bielsko.pl

NIP: 5472216460
REGON: 385163318
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000821115
Kapitał zakładowy w wysokości 44.969.000 zł
BDO: 000325503

Wykaz numerów wewnętrznych

Wybierz numer stacjonarny 33 814 35 11, a następnie, po usłyszeniu sygnału,
jeden z poniższych numerów, żeby połączyć się z odpowiednim działem:

Dyspozytor – 255
Biuro Rzeczy Znalezionych – 253
Stacja kontroli pojazdów – 230
Przewozy pasażerskie, wynajem autobusów – 250
Kontrola biletów, postępowania mandatowe – 291
Sprzedaż biletów, awaria biletomatu – 245
Dział Techniczny – 261
Przetargi – 284
Księgowość – 244
Kadry, podania o pracę – 221
Sekretariat – 280