Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami (m.in. osoby z niepełnosprawnościami), które chcą załatwić sprawę w jednym z Punktów Obsługi Pasażera, mają możliwość skorzystania ze wsparcia Koordynatorki ds. Dostępności, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Dane kontaktowe Koordynatorki:

Anna Trzop

tel.: 33 814 35 11, nr wew. 271,

e-mail: a.trzop@mzk.bielsko.pl,

adres: ul. Długa 50 (budynek administracyjny Spółki)

2 piętro, pokój nr 202

Pomoc Koordynatorki w poszczególnych Punktach Obsługi Pasażera możliwa jest od poniedziałku do piątku w podanych poniżej godzinach:

 1. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. Krasińskiego 6/9 – w godzinach pon, wt, czw, pt: od 8.00 do 16.00, śr: od 8.00 do 17.00, sob: od 8.00 do 13.00 zgodnie z harmonogramem.
 2. Punkt Obsługi Pasażera – Kasa Główna przy ul. Długiej 50 (budynek administracyjny MZK) – w godzinach 7:00 – 15:00;
 3. Punkt Obsługi Pasażera przy ul. Piastowskiej (obok przejścia podziemnego) – w godzinach 9:00 – 15:00.

Ponadto, pod warunkiem wcześniejszego umówienia spotkania z Koordynatorką, zapewniona jest dostępność tłumacza języka migowego.

.

Dostosowanie autobusów do potrzeb osób ograniczonych ruchowo

Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe lub niskowejściowe. Pozostałe rozwiązania, które zostały w nich zastosowane to:

 1. Układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku.
 2. Odpowiednio oznakowana piktogramami na podłodze i ścianie bocznej, specjalna przestrzeń dla wózków dziecięcych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażona w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez pasażera z niepełnosprawnością.
 3. Rozkładana rampa (podest) najazdowa do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach.
 4. Przyciski wewnętrzne „stop” z wypukłymi znakami w języku Braille’a.
 5. Przyciski wewnętrzne do samoczynnego otwierania drzwi przez pasażerów z napisem „drzwi” oraz dodatkowo wypukłymi znakami w języku Braille’a lub wypukłym piktogramem w formie znaku „< >”.
 6. Elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i na zewnątrz pojazdu informujące o numerze linii i trasie przejazdu autobusu, w tym o kolejnych przystankach.
 7. System głosowej zapowiedzi przystanków wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw.
 8. Poręcze i uchwyty o barwie ostrzegawczej (żółtej).
 9. Osłony krawędzi stopni w kolorze ostrzegawczym (żółtym), w celu zminimalizowania ryzyka potknięcia się.
 1. Dodatkowo – w 9 nowych pojazdach zakupionych od 2021 r.:
  • zamontowano zewnętrzną tablicę liniową wysokiego kontrastu, umiejscowioną między pierwszymi a drugimi drzwiami, wyświetlającą numer linii;
  • wyznaczono odpowiednio oznakowane piktogramem, specjalne miejsce na podłodze pojazdu przeznaczone dla psa przewodnika, który towarzyszy pasażerowi z dysfunkcją wzroku;
  • zastosowano drzwi otwierane odskokowo–przesuwnie na zewnątrz;
  • krawędzie wszystkich skrzydeł drzwi wyposażono w system ochrony przed ściśnięciem pasażera przy zamykaniu drzwi;
  • zapewniono sygnalizację akustyczną i świetlną zamykania drzwi.
 2. Ponadto w 4 autobusach klasy MAXI (12 m) zakupionych w 2021 r. zamontowano system neutralizacji wirusów, bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów, oparty o promieniowanie UV – ważny dla pasażerów o obniżonej odporności na choroby.

Zakres działalności Spółki

Pod poniższymi linkami znajdą Państwo informacje o zakresie działalności Spółki w postaci plików zawierających tekst odczytywalny maszynowo oraz tekst łatwy do czytania. Poniżej zamieszczamy również nagranie tych informacji w polskim języku migowym.

Tekst odczytywalny maszynowo

Tekst łatwy do czytania

.

Plany rozwoju

Poniżej znajdą Państwo link do dokumentu zawierającego analizę obecnego przystosowania Spółki do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz harmonogram działań w tym zakresie na rok 2022.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022