Autobusy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. są dostosowane do potrzeb osób ograniczonych ruchowo (głównie niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i osób starszych), tzn. posiadają:
a) niską podłogę na całej długości, bez dodatkowych stopni wejściowych przy drzwiach, bez progów poprzecznych wewnątrz oraz układ przyklęku umożliwiającego obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku;
b) specjalną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażoną w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez niepełnosprawnego pasażera;
c) rozkładaną rampę (podest) najazdową do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach;
d) elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i zewnątrz pojazdu;
e) system głosowej zapowiedzi przystanków, wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw (udogodnienie dla osób niesłyszących).

Spółka dysponuje 122 autobusami niskopodłogowymi (93,13% ogółu taboru), z niskimi, bezstopniowymi wejściami, co umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie wszystkim Pasażerom bez względu na wiek.