Komunikatyautobus na tle gór

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że w związku ze zmianą umowy z firmą Proseat Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadań przewozowych na liniach pracowniczych zapewniających dowóz do zakładu przy ul. Szklanej od 2 stycznia 2023 r. (poniedziałek) zlikwidowana zostaje linia P1 relacji Wapienica Strażacka — Szklana Proseat. Szczegółowe informacje w komunikacie:

https://komunikacja.um.bielsko.pl/index.php/2022/12/20/likwidacja-linii-p1-do-zakladu-proseat/

Źródło: komunikacja.um.bielsko.pl