AktualnościOgraniczenie miejsc

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1829), Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. informuje, że środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie tylu pasażerów, ile wynosi 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

W związku z tym, prosimy pasażerów o zastosowanie się do powyższych przepisów oraz przepraszamy za utrudnienia.

Maksymalne zapełnienie pojazdów:

Autobus klasy MINI 7-metrowy (dwudrzwiowy) – maksymalnie 12 pasażerów,

Autobus klasy MIDI 10-metrowy (dwudrzwiowy) – maksymalnie 29 pasażerów,

Autobus klasy MAXI 12-metrowy (trzydrzwiowy) – maksymalnie 32 pasażerów,

Autobus klasy MEGA 18-metrowy (czterodrzwiowy) – maksymalnie 52 pasażerów.

maksymalne napełnienie autobusów
maksymalne napełnienie autobusów