AktualnościKomunikatykoronawirus

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa przypominamy, że Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. uruchomił działania profilaktyczne, w ramach których m.in.:

1. autobusy są:

a) codziennie czyszczone i dezynfekowane środkiem o właściwościach: bakteriobójczych, wirusobójczych, grzybobójczych i prądkobójczych, ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: poręcze, uchwyty, kasowniki oraz przyciski otwierające drzwi pojazdu;

b) wietrzone na przystankach końcowych (kilkukrotnie w ciągu dnia);

2. automaty biletowe są codziennie czyszczone środkiem dezynfekującym, ze szczególnym uwzględnieniem ich przedniej ściany, w tym miejsc najczęściej dotykanych przez pasażerów, tzn.: ekranów dotykowych, paneli, czytników kart, rynienek do odbioru monet i biletów itp.;

3. pomieszczenia, w których są obsługiwani pasażerowie (głównie kasy biletowe) są codziennie dezynfekowane środkiem bakteriobójczym ze szczególnym uwzględnieniem: klamek drzwiowych, poręczy na klatkach schodowych, włączników światła, blatów itp.

W opinii wielu ekspertów, systematyczna i prawidłowa realizacja ww. działań ogranicza ryzyko zarażenia się pasażerów koronawirusem podczas podróży publicznym transportem zbiorowym, ponieważ te wirusy mogą przetrwać najwyżej kilka godzin na twardych powierzchniach, takich jak: uchwyty, poręcze czy kasowniki w autobusach. Poza tym liczba zarazków obecna na metalowej lub plastikowej powierzchni jest zbyt mała, aby wywołać tę chorobę.

Tym niemniej ww. starania Spółki mogą okazać się nieskuteczne jeśli pasażerowie nie będą się stosować do podwyższonych standardów higieny, zalecanych przez Ministra Zdrowia. Dlatego, mając na względzie dbałość o zdrowie naszych pasażerów oraz pracowników:

1) prosimy o nie korzystanie z pojazdów komunikacji miejskiej jeśli pasażer odczuwa objawy chorobowe w postaci: gorączki, suchego kaszlu, trudności w oddychaniu, bólów mięśni i ogólnego zmęczenia;

2) zalecamy podczas podróży:

a) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, bo w ten sposób można przenieść zarazki na błony śluzowe, które są dla koronawirusów drogami do zakażenia organizmu;

b) zachowanie ok. 1-2 m dystansu od współpasażerów (jeśli to możliwe);

c) unikanie podróży w godzinach szczytu, kiedy autobusy są najbardziej zatłoczone;

3) zalecamy po podróży dokładne umycie rąk (najlepiej przy użyciu środka dezynfekującego) przez co najmniej 30 sekund.