[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Powstanie i zadania MZK

W dniu 13 czerwca 1991 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej Uchwałą Nr XXII/134/91 postanowiła z dniem 01 lipca 1991 roku przekształcić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej w Zakład Budżetowy o nazwie „Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej” .Elementarnym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Zakładu, jest Statut zatwierdzony przez Zarząd Miasta w Bielsku-Białej w dniu 31 czerwca 1991 roku. Organem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

Podstawową działalnością Zakładu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczeństwa, poprzez realizowanie regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych miasta, a za zgodą Rady Miejskiej również poza jego granicami. W chwili obecnej na podstawie podpisanych porozumień komunalnych, autobusy MZK obsługują gminy: Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Jasienica i Wilkowice.

Oprócz świadczenia usług przewozowych MZK prowadzi również działalność w zakresie wykonywania:

  • okresowych badań technicznych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów na stacji kontroli pojazdów;
  • usług w zakresie naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
  • przewozów osób niepełnosprawnych samochodami typu VOLKSWAGEN BUS;
  • reklam na zewnątrz i wewnątrz autobusów.

Zgodnie z postanowieniami Statutu, MZK może również podejmować działalność gospodarczą w dziedzinach nie związanych z realizacją zadań gminy, za zgodą Prezydenta Miasta, o ile podjęcie takiej działalności nie spowoduje ograniczenia lub pogorszenia jakości albo ciągłości realizacji tych zadań, a będzie korzystnie wpływać na wyniki ekonomiczne. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest zatwierdzany przez Radę Miejską roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych, a także rozliczenia z budżetem miasta.

[/vc_column_text][vc_separator color=”custom” accent_color=”#bb1e10″][/vc_column][/vc_row]