PILNE! Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 28 listopada 2022 r.

Gmina Wilkowice w ślad za informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) w godz. od godz. 9:00 do 13:00 nastąpi całkowite zamknięcie DW942 (ul. Żywieckiej) w miejscowości Wilkowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową (pętla Mikuszowice Krakowskie) do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. W związku z…

Szczegóły

PILNE! Skrócenie linii nr 2 do przystanku Mikuszowice Krakowskie w dniu 25 listopada 2022 r.

Gmina Wilkowice w ślad za informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) w godz. od godz. 9:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie DW942 (ul. Żywieckiej) w miejscowości Wilkowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową (pętla Mikuszowice Krakowskie) do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. W związku z…

Szczegóły