Ostateczne przedłużenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK dla uchodźców wojennych z Ukrainy – do 31 maja 2022 r.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Zarządzeniem nr ON.0050.2676.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2022 r. przedłużone zostały do 31 maja 2022 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych z obywatelstwem ukraińskim. Od 1 czerwca 2022 r. stosowany będzie obowiązujący cennik biletów MZK…

Autobus hybrydowy

Przedłużenie testów autobusu hybrydowego Solaris Urbino 12 IV hybrid

Szanowni Pasażerowie informujemy, że testowany przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Solaris Urbino 12 IV hybrid zostanie w Bielsku-Białej dłużej niż pierwotnie planowano – do 29 marca br. Testy będą kontynuowane na dotychczasowych liniach, tj. 1, 15 i 22. Przypominamy, że z uwagi na fakt, że autobus testowy nie jest wyposażony w urządzenia niezbędne do obsługi systemu ITS…