Aktualności

Prestiżowe wyróżnienie dla Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. Krzysztofa Knapika. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu Medal Złoty za Długoletnią Służbę na rzecz komunikacji miejskiej. Uroczyste wręczenie miało miejsce w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z rąk wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza.

Krzysztof Knapik od ponad 18 lat jest zaangażowany w zarządzanie bielską Spółką, a łącznie w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej przepracował blisko 40 lat.

MZK w tym czasie przeszło szereg zmian organizacyjnych i inwestycyjnych – zainicjowanych i nadzorowanych głównie przez Krzysztofa Knapika – które w efekcie sprawiły, że uchodzi ono za jedno z najlepiej funkcjonujących przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju. Ponadto od wielu lat jest on członkiem Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie, dzięki czemu m.in. bierze aktywny udział w projektowaniu przepisów prawnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

Podczas uroczystości odznaczenia państwowe trafiły również do osób zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, naukowego czy działalności społecznej. Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.