Komunikaty

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że od 1 września 2021 r. wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy linii nr 1, 8, 9, 16, 28.

Od 1 września 2021 r. (środa) wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy obowiązujące w dni robocze na liniach:
– nr 1 – wprowadzenie dodatkowego autobusu celem zwiększenia częstotliwości kursowania;
– nr 8 – wprowadzenie zmian w godzinach odjazdu linii celem koordynacji godzin odjazdów z linią nr 1 na wspólnym odcinku trasy pomiędzy przystankami Armii Krajowej Szpital a 3 Maja Dworzec/Hotel Prezydent;
– nr 9 – przywrócenie podstawowej trasy przejazdu linii ul. Cieszyńską do nowego przystanku “Lotnisko” (441);
– nr 28 – wprowadzenie dodatkowego autobusu celem zwiększenia częstotliwości kursowania (wypracowanie koordynacji godzin odjazdów z linią nr 50 na wspólnym odcinku trasy pomiędzy przystankami Os. Karpackie a 3 Maja Dworzec/Hotel Prezydent).

Dodatkowo przypominamy o przywróceniu od 1 września br. kursowania linii D oraz wprowadzeniu rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze na liniach nr 627313235L5657.

Od 4 września 2021 r. (sobota) wprowadzone zostają nowe rozkłady jazdy obowiązujące w soboty oraz niedziele i święta na liniach:
– nr 1 – przywrócony zostaje podstawowy rozkład jazdy sprzed wakacji;
– nr 8 – przywrócony zostaje podstawowy rozkład jazdy sprzed wakacji oraz wprowadzone zostają zmiany w godzinach odjazdu linii celem koordynacji godzin odjazdów z linią nr 1 na wspólnym odcinku trasy pomiędzy przystankami Armii Krajowej Szpital a 3 Maja Dworzec/Hotel Prezydent;
– nr 16 – utrzymanie w okresie weekendów od 4 do 26 września br. zwiększonej częstotliwości kursowania na odcinku Wapienica Centrum – Wapienica Zapora;
– nr 28 – wprowadzenie zmian godzin odjazdów w soboty z przystanku Os. Karpackie z godz. 15:58 na 15:53 oraz z godz. 17:03 na 17:33, z przystanku Os. Wojska Polskiego z godz. 15:30 na 15:25 oraz z godz. 18:45 na 18:50.

Źródło: http://komunikacja.um.bielsko.pl