KomunikatyZmiany w rozkładzie

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Bielsku-Białej informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. wprowadzony zostaje kolejny etap zmian optymalizacyjnych na sieci komunikacyjnej w Bielsku-Białej.

 1. W związku z wygaśnięciem Porozumienia komunalnego regulującego zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Białą, a Gminą Jasienica wprowadzone zostają następujące zmiany w zakresie tras przejazdu linii:
  – linia nr 25 zostaje skrócona do przystanku „Mazańcowice Spółdzielnia”, przy jednoczesnym wydłużeniu w dni robocze do przystanku „Osiedle Sarni Stok” (w zamian za zlikwidowaną linię nr 52);
  – zlikwidowana zostaje linia nr 51 (dotychczas realizowane kursy zostają włączone do linii nr 33);
  – zlikwidowana zostaje linia nr 52 (dotychczas realizowane kursy zostają włączone do linii nr 10).
 2. Zwiększenie częstotliwości kursowania linii:
  – linia nr 10 – uruchomione zostają dodatkowe kursy w godzinach szczytów komunikacyjnych (odjazdy autobusów nawet co 10 minut!) zapewniające wyższą częstotliwość kursowania w relacjach z i do centrum miasta. Dodatkowe kursy zostają wydłużone do przystanków Wapienica Giełda oraz Wapienica Park Przemysłowy;
  – linia nr 22 – uruchomione zostają dodatkowe kursy zapewniające wyższą częstotliwość kursowania w relacjach z i do centrum miasta;
  – linia nr 27 – skrócenie trasy przejazdu do przystanku Warszawska Dworzec (zapewnienie przesiadki na częściej kursującą linię nr 22 do Osiedla Sarni Stok);
  – linia nr 33 – uruchomienie dodatkowych kursów w dni robocze a także uruchomienie linii w niedziele i święta.
 3. Wprowadzenie równych taktów kursowania oraz synchronizacji godzin odjazdów:
  – wprowadzenie taktu kursowania linii nr 22, która w połączeniu z kursami linii nr 25 zapewni częstsze połączenia na odcinku Osiedle Sarni Stok – centrum miasta, wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy linii nr 22 i 25 na wspólnym odcinku trasy;
  – wprowadzenie taktu kursowania linii nr 22, która w połączeniu z kursami linii nr 4 oraz 15 zapewni częstsze połączenia na odcinku Osiedle Złote Łany – centrum miasta, wprowadzenie synchronizacji rozkładów jazdy linii nr 4, 15 i 22 na wspólnym odcinku trasy;
  – wprowadzenie taktu kursowania linii nr 33 oraz synchronizacji godzin odjazdów z linią nr 3 (na przystankach Komorowicka Bielsbud oraz Komorowicka Piekarnia) oraz z linią nr VII (na przystankach Warszawska Dworzec oraz Komorowicka Piekarnia).

Nowe rozkłady jazdy są już dostępne w aplikacji OnTime oraz na stronie rozklady.bielsko.pl
Aby wyszukać nowy rozkład jazdy należy wybrać numer linii, kliknąć na konkretny przystanek, a następnie wybrać z kalendarza datę 1 kwietnia.

Nowe tabelaryczne rozkłady jazdy:

– linia nr 10 kier. Wapienica Park Przemysłowy ABB / Wapienica Park Przemysłowy / Wapienica Giełda / Wapienica Strażacka
– linia nr 10 kier. Mikuszowice Śląskie
– linia nr 10 dodatkowe przystanki na trasie zjazdu/wyjazdu z zajezdni
– linia nr 22 kier. Osiedle Langiewicza
– linia nr 22 kier. Osiedle Sarni Stok
– linia nr 22 dodatkowe przystanki na trasie zjazdu/wyjazdu z zajezdni
– linia nr 25 kier. Mazańcowice Spółdzielnia
– linia nr 25 kier. Osiedle Sarni Stok / Warszawska Dworzec
– linia nr 25 dodatkowe przystanki na trasie zjazdu/wyjazdu z zajezdni
– linia nr 27 kier. Lipnik Dolny
– linia nr 27 kier. Warszawska Dworzec
– linia nr 27 dodatkowe przystanki na trasie zjazdu/wyjazdu z zajezdni
– linia nr 33 kier. Mazańcowice Osiedle
– linia nr 33 kier. Warszawska Dworzec
– linia nr 33 dodatkowe przystanki na trasie zjazdu/wyjazdu z zajezdni