AktualnościSolaris Urbino 18

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. do MZK w Bielsku-Białej dotarło 5 nowoczesnych autobusów marki Solaris Urbino 18 klasy MEGA oraz 15 Solarisów Urbino 12 klasy MAXI (do końca br. nastąpi odbiór kolejnych ich 8 szt.).[/vc_column_text][vc_column_text]Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nowe autobusy są:
a) wyposażone w klimatyzację całopojazdową;
b) dostosowane do potrzeb osób ograniczonych ruchowo (głównie niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i osób starszych), tzn. posiadają:

– niską podłogę na całej długości, bez dodatkowych stopni wejściowych przy drzwiach oraz bez progów poprzecznych wewnątrz oraz układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku;

– specjalną przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażoną w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez niepełnosprawnego pasażera;

– rozkładaną rampę (podest) najazdową do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach;

– elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i zewnątrz pojazdu;

– system głosowej zapowiedzi przystanków, wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw (udogodnienie dla osób niesłyszących);

c) ekologiczne – tzn. wyposażone w silnik diesla spełniający wymagania najbardziej restrykcyjnej normy emisji spalin EURO 6;

d) bezpieczne – tzn. wyposażone w:
– układ hamulcowy z systemem ABS i ASR – układ gaszenia pożaru komory silnika;
– pełny monitoring – kamery wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, wraz z rejestracją obrazu;
– przyciski alarmowe; – poręcze i uchwyty o barwie ostrzegawczej (żółtej);
– osłony krawędzi stopni w kolorze ostrzegawczym (żółtym), w celu zminimalizowania ryzyka potknięcia się;
– system bezpośredniej łączności kierowcy z dyspozytorem.

e) wyposażone w urządzenia niezbędne dla Inteligentnego Systemu Transportowego, tj. w autokomputery, wyświetlacze i GPS-y.