Obowiązkowe wsiadanie do autobusu pierwszymi drzwiami Obowiązkowe wsiadanie do autobusu pierwszymi drzwiami

Uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca 2009 r. MZK w Bielsku-Białej wprowadza zasadę wsiadania Pasażerów do autobusów wyłącznie pierwszymi drzwiami, usytuowanymi obok kabiny kierowcy, oznaczonymi napisem WEJŚCIE. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, jak np. osoby niepełnosprawne i starsze, matki z dziećmi w wózkach oraz Pasażerowie podróżujący z ponadnormatywnym bagażem, którzy podczas wsiadania mogą korzystać z dowolnych drzwi.
Przed wsiadaniem do autobusu należy przygotować ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu w celu okazania go kierowcy. Pasażer nie posiadający ważnego biletu będzie zobowiązany do jego zakupienia u kierowcy podczas wsiadania do autobusu oraz do niezwłocznego skasowania w kasowniku zamontowanym obok kabiny. Pasażerowie, którzy wsiądą do autobusu korzystając z innych niż pierwsze drzwi, będą proszeni o podejście do kabiny kierowcy celem okazania dokumentów uprawniających do przejazdu. Osoby, które nie wyrażą zgody na ich okazanie lub odmówią zakupu biletu zostaną wyproszone z pojazdu.
Wysiadanie z autobusu będzie odbywać się wyłącznie drzwiami środkowymi lub tylnymi z napisem WYJŚCIE, po uprzednim zasygnalizowaniu kierowcy takiego zamiaru przyciskiem STOP.
Ww. system będzie bezwzględnie stosowany w tzw. „krótkich” autobusach (o długości nie większej niż 12 metrów), oznakowanych w taki sposób, aby Pasażerowie bez trudu orientowali się, które drzwi służą do wsiadania, a które do wysiadania z pojazdu. W autobusach przegubowych - tzw. „długich”, ponad 12-metrowych, zasada wsiadania do pojazdu pierwszymi drzwiami będzie egzekwowana tylko w przypadku małych obciążeń pasażerskich.
Wprowadzenie systemu wsiadania Pasażerów do autobusów wyłącznie pierwszymi drzwiami, usytuowanymi obok kabiny kierowcy, ma na celu podniesienie skuteczności kontroli biletów, a co za tym idzie - zmniejszenie strat z tytułu przejazdów tzw. „gapowiczów”. Według danych udostępnionych przez KZK GOP – organizatora komunikacji publicznej m.in. w Katowicach, Sosnowcu czy Gliwicach, dzięki wprowadzeniu tej zasady od jesieni 2008 r. odnotowano wzrost wpływów z tytułu sprzedaży biletów średnio o pół miliona złotych miesięcznie. Dodatkową korzyścią, sygnalizowaną przez Pasażerów, jest poprawa bezpieczeństwa podróżowania, ponieważ kierowcy odmawiają przewozu osób agresywnych oraz będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  
Warto nadmienić, że w ramach przygotowań do wprowadzenia ww. systemu w latach 2007-2008 wśród Pasażerów MZK w Bielsku-Białej przeprowadzono badania ankietowe, w czasie których zadano m.in. następujące pytanie: Jaki jest Pana(i) stosunek do wprowadzenia w autobusach MZK i na wybranych liniach zasady wsiadania pasażerów pierwszymi drzwiami, z jednoczesnym okazaniem kierowcy biletu oraz wysiadania wyłącznie środkowymi i tylnymi?, na które ponad 60% ankietowanych odpowiedziało: Przychylny.
Ten system powszechnie funkcjonuje w komunikacji publicznej całej Europy Zachodniej, gdzie już dawno przekonano się, że jest to jedyny sposób na skuteczne egzekwowanie płatności za podróżowanie autobusem miejskim. W Polsce od wielu lat tą zasadę stosują Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej, w tym PKS w Bielsku-Białej S.A., a MZK wprowadziło ją pilotażowo na linii nr 25 z bardzo dobrym skutkiem.

« powrót


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja