Pozycja MZK na rynku komunikacji miejskiej Pozycja MZK na rynku komunikacji miejskiej

MZK jest jednym z dwóch największych – obok PKS Bielsko-Biała S.A. – przewoźników stolicy regionu Podbeskidzia, a w zakresie komunikacji miejskiej pełni rolę wiodącą. Niezależnie od MZK i PKS na tym rynku działa także kilkunastu przewoźników prywatnych, wykonujących przewozy lokalne (dowozy do pracy w zakresie ponadregionalnym) oraz PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o., Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. W roku 2004 łączna praca przewozowa MZK wyniosła 7.621.962 wozokilometrów (wkm), przy czym taborem własnym wykonano 7.613.845 wkm, natomiast taborem obcym – 8.117 wkm.

Należy zaznaczyć, że w ramach realizowanej przez Kierownictwo MZK polityki współpracy z podmiotami prywatnymi – dwie linie komunikacyjne są obsługiwane na podstawie umów cywilno-prawnych przez przewoźników zewnętrznych, wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego. Koncepcja reprezentowana przez Kierownictwo MZK zakłada obsługę linii podstawowych dla systemu komunikacyjnego miasta przez tabor własny, a linii uzupełniających, zagęszczających układ komunikacyjny lub obsługujących dzielnice o relatywnie małym zaludnieniu, przez autobusy klasy „Mini” przewoźników zewnętrznych.

Powracając do wielkości wykonanych w 2004 r. zadań przewozowych, należy podkreślić, że wykonano je na:
  • 29 liniach miejskich o długości 309,1 km;
  • 2 liniach zleconych (nr 5 i nr 18) o długości 20,2 km;
  • 3 liniach nocnych o długości 38,6 km;
  • 5 liniach podmiejskich o długości 60,5 km.
Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 428,4 km (zobacz: Plan linii komunikacyjnych). Jako ciekawostkę należy podać, że codziennie w dni robocze autobusy MZK wykonują pracę przewozową (przebieg dzienny) o wielkości ok. 24.000 km, wykonując 2312 kursów. Natomiast w soboty przebieg ten wynosi 16.000 km, a w niedziele 12.000 km. Wskaźnik regularności kursowania
w 2004 roku wyniósł 99,8% kursów planowanych. Ten doskonały wynik jest efektem wytężonej pracy pracowników MZK – tak kierowców, jak i pracowników zaplecza technicznego oraz dozoru.

Od kilku lat w branży komunikacji miejskiej obserwuje się spadkowy trend wielkości przewozów. Zjawisko to nie ominęło też Bielska-Białej. Ze zdefiniowanych przyczyn tego spadkowego trendu należy tu przedstawić dwie najważniejsze. Pierwsza
to dynamiczny wzrost motoryzacji indywidualnej, związanej z faktem, że samochód osobowy przestał być już dla wielu Polaków przedmiotem luksusu. Dzisiaj jest on często narzędziem pracy lub realizacji weekendowego wypoczynku. Nie bez znaczenia jest też duże zainteresowanie Polaków komunikacją indywidualną, po latach zastoju w tym zakresie. Druga przyczyna ma podłoże demograficzne i wynika z malejącej liczby mieszkańców miasta oraz rosnącej grupy osób
w wieku poprodukcyjnym. Mimo tych negatywnych tendencji udało się w marcu 2004 roku przełamać ten proces i od
kwietnia wspomnianego roku obserwujemy nieznaczny, ale stały wzrost wielkości przewozów. Dowodem na to są dane dotyczące ilości sprzedanych biletów (utożsamianych z ilością przewiezionych pasażerów) w 4 ostatnich latach:
  • 2001 rok – 29.597.442 przewozów;
  • 2002 rok – 29.199.829 przewozów;
  • 2003 rok – 28.512.127 przewozów;
  • 2004 rok – 28.840.220 przewozów.
Mamy nadzieję, że ta pozytywna tendencja utrwali się w roku bieżącym. Mając na uwadze wzrastający tłok uliczny i stratę czasu na poszukiwanie miejsc parkingowych, należy wziąć przykład z wielkich aglomeracji europejskich i światowych, w których mieszkańcy uważają komunikację miejską za przyjazną, relatywnie szybszą i tańszą. Zdaniem Kierownictwa MZK sprawny i nowoczesny system transportu publicznego powinien być alternatywą dla transportu indywidualnego, a docelowo – jako system tańszy, wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny – spowodować stopniowe przesiadanie się użytkowników prywatnych samochodów osobowych do autobusów, ograniczając tym samym ruch kołowy w mieście.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja