Dystrybucja biletów MZK Dystrybucja biletów MZK

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu: kiosk, sklep lub hurtownia zachęcamy do nawiązania współpracy w zakresie sprzedaży biletów jednorazowych, 60-minutowych, jednodniowych i weekendowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (zwanego dalej: MZK) na terenie, na którym świadczymy usługi komunikacyjne, a mianowicie w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Jasienica i Bestwina.

Ogólne zasady dystrybucji biletów MZK:
 1. Sprzedaż biletów jednorazowych, 60-minutowych, jednodniowych, weekendowych MZK może prowadzić podmiot gospodarczy, który zawarł z Zakładem umowę, zwany dalej Kupującym.
 2. Kupujący dokonuje zakupu biletów w siedzibie Kas Biletowych MZK (zwanych dalej: KB) przy ul. Sukienniczej 3, osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionej przez siebie osoby oraz transportuje je na własny koszt i ryzyko do swego punktu sprzedaży.
 3. Bilety jednorazowe sprzedawane są przez KB w bloczkach po 50 sztuk, a 60-minutowe - po 10 szt.
 4. Przy każdorazowym zakupie co najmniej 50 sztuk biletów jednorazowych lub 10 szt. biletów 60-minutowych Kupujący otrzyma rabat udzielany w zależności od wartości kupowanych  biletów i naliczany według sprzedaży za poprzedni miesiąc kalendarzowy:

  • do kwoty 3.000 zł  -  5%,
  • powyżej   3.000 zł  -  6%.

Przy każdorazowym zakupie krotności 10 sztuk biletów jednodniowych Kupujący otrzyma 3% rabatu.

 1. Przy każdorazowym zakupie krotności 10 sztuk weekendowych biletów rodzinnych Kupujący otrzyma 3% rabatu.
 2. Przy każdorazowej podwyżce cen biletów Kupujący zobowiązany jest do zakupu uzupełniających biletów o nominale wynikającym z wprowadzonej podwyżki.
 3. Nabyte bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenach widniejących na biletach.
 4. Kupujący zobowiązany jest do:

  • sprzedawania biletów w cenach nie przekraczających ich nominału,
  • eksponowania obowiązujących cen biletów w punkcie (punktach) sprzedaży

 5. KB zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji umowy w punktach sprzedaży biletów jednorazowych według poniższych zasad:

  • porównywanie szaty graficznej biletów jednorazowych i zabezpieczeń,
  • kontroli dokonują wyznaczeni pracownicy KB,
  • z wyników kontroli zostanie sporządzony protokół.

 6. Dopuszcza się możliwość wycofania określonych rodzajów biletów, nr serii, itp. w uzasadnionych przypadkach, np. wykrycia fałszerstw.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Kas Biletowych, mieszczących się przy
ul. Sukienniczej 3, tel./fax: 33 822 80 53, e-mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl

  Serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami współpracy w tym zakresie!wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja