Sprzedaż biletów MZK w Bielsku Białej Sprzedaż biletów MZK w Bielsku Białej

Kasjerka Kasy Głównej

Pasażerowie mogą nabywać bilety okresowe MZK
w Bielsku-Białej wyłącznie w następujących punktach sprzedaży:

1. Kasy biletowe przy ul. Sukienniczej 3 (obok Domu Handlowego Alexander)
   I piętro, tel. 33 822 80 53, e-mail: kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl
   czynne:

 • w dniach: poniedziałek i wtorek oraz czwartek i piątek - w godzinach:
  od 8.00 do 16.00;
 • w środę - w godzinach: od 8.00 do 17.00;
 • w pierwszy i ostatni roboczy dzień miesiąca - w godzinach: od 8.00 do 18.00.
 • w soboty - wg harmonogramu (patrz: UWAGI).

2. Kasa Główna: ul. Długa 50
    Parter, tel. 33 814 35 11 wew. 242, czynna w dniach pon.- pt.
    w godzinach: 8.00 do 14.15.

3. Kasa biletowa w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: Pl. Ratuszowy 6
Punkt obsługuje klientów indywidualnych.
UWAGA: Punkt jest otwarty od 20-tego dnia danego miesiąca do 5-tego dnia kolejnego miesiąca, a w soboty i niedziele jest nieczynny. Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do środy w godz.: 8.30-15.30; czwartek w godz.: 9.00-17.00; piątek w godz.: 9.00-15.00. 

4. Kasa biletowa przy ul. Piastowskiej (obok przejścia podziemnego)
Punkt obsługuje klientów indywidualnych.
UWAGA: Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-16.00, w soboty (wg harmonogramu) w godz.: 8.00-13.00, a pierwszego i ostatniego roboczego dnia miesiąca w godz.: 8.00-17.00.

Bilety jednorazowe do nabycia również w punktach usługowo-handlowych (kioski, sklepy) zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej
oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilkowice, Jasienica i Bestwina.

Dodatkowe informacje:
Kasy biletowe (z wyjątkiem kas w budynku UMBB oraz MZK w BB) będą także czynne w godzinach od 8.00 do 13.00 - w następujące soboty 2019 r.:

 • 2 lutego;
 • 2 i 30 marca;
 • 27 kwietnia;
 • 1 i 29 czerwca;
 • 31 sierpnia;
 • 28 września;
 • 2 i 30 listopada;
 • 28 grudnia.
5. Automaty biletowe w następujących lokalizacjach przystankowych:

1) plac Żwirki i Wigury - kierunek Centrum;
2) plac Żwirki i Wigury - kierunek Mikuszowice;
3) ul. 3 Maja Hotel Prezydent - kierunek Dworzec PKP;
4) ul .Piłsudskiego – kierunek Lwowska;
5) ul .Piłsudskiego – kierunek Dworzec PKP;
6) ul. Wałowa - kierunek Lwowska;
7) ul. Wałowa - kierunek Dworzec PKP;
8) ul. Cieszyńska Hulanka – kierunek Wapienica;
9) ul. Cieszyńska Hulanka – kierunek Dworzec PKP;
10) ul. Piastowska Dworzec PKP – kierunek Centrum;
11) ul. 3 Maja Dworzec PKP – kierunek Katowice;
12) ul. Warszawska Dworzec PKS  – kierunek Centrum;
13) ul. Żywiecka  oś. Grunwaldzkie – kierunek Żywiec;
14) ul. Żywiecka  oś. Grunwaldzkie – kierunek Centrum;
15) ul. Piastowska Sobieskiego – kierunek Centrum;
16) ul. Piastowska Wyspiańskiego – kierunek Centrum;
17) os. Beskidzkie pętla – kierunek Lotnisko;
18) os. Złote Łany – kierunek Centrum;
19) os. Karpackie Kościół - kierunek Centrum.
Biletomaty umożliwiają pasażerom dokonanie zakupu biletów:
a)    jednorazowych i czasowych;
b)    7-dniowych, 1-dniowych i weekendowych;
c)    miesięcznych na określoną linię;
d)    miesięcznych na wszystkie linie;
obowiązujących w autobusach MZK w Bielsku-Białej.
Transakcję można sfinansować monetami, banknotami (automaty wydają resztę) oraz kartą płatniczą.
Automaty biletowe realizują sprzedaż dla klientów indywidualnych.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży biletów:
 1. Imienny bilet miesięczny / trzymiesięczny jest ważny wyłącznie z legitymacją imienną, wystawioną przez MZK w Bielsku-Białej.
 2. Przedsprzedaż biletów miesięcznych / trzymiesięcznych jest prowadzona od 12-tego dnia każdego miesiąca.
 3. Bilet miesięczny obowiązuje w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
 4. Bilet trzymiesięczny obowiązuje przez okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca oznaczonego na bilecie.
 5. Przejazd z biletem miesięcznym / trzymiesięcznym bez wpisanego numeru legitymacji lub z nieprawidłowo wpisanym numerem stanowi naruszenie obowiązującej taryfy. Legitymacja do biletów miesięcznych / trzymiesięcznych, wydana przez MZK, jest ważna m.in. pod warunkiem trwałego umieszczenia na niej zdjęcia pasażera, dla którego została wydana.
 6. Sprzedając bilet miesięczny / trzymiesięczny kasjerka – na życzenie kupującego - wpisuje numer  legitymacji.
 7. Na rewersie biletu 7-dniowego należy umieścić: imię i nazwisko pasażera, jego miejsce zamieszkania oraz serię i nr dokumentu tożsamości. Bilet wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie jest nieważny. 
 8. Pasażerowie korzystający z biletów ulgowych, podczas ich kontroli, są zobowiązani do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 9. Warunki zwrotu / wymiany biletu:
  a) zwroty nieuszkodzonych biletów miesięcznych / trzymiesięcznych mogą zostać przyjęte tylko do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego obowiązują;
  b) termin zwrotu nieuszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych i trzymiesięcznych upływa w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ich ważności;
  c) wymiany uszkodzonych biletów 7-dniowych, miesięcznych i trzymiesięcznych mogą być dokonywane w każdym czasie, ale tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość identyfikacji biletu;
  d) przy zwrocie lub wymianie biletu konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (paragonu lub faktury);
  e) bilety jednorazowe, jednodniowe, 60-minutowe i weekendowe nie podlegają wymianie oraz zwrotom.


  Serdecznie zapraszamy!


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja