Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych dla osób niepełnosprawnych Uprawnienia do ulg i przejazdów bezpłatnych dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Uchwałą NR XXV/636/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. w  sprawie:  ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej (z poźn. zm.) do korzystania:
1) z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni m.in.:
a) inwalidzi wojenni i wojskowi, a zaliczeni do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia ) – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez uprawniony organ;


b) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika,

c) osoby niewidome lub ociemniałe wraz z towarzyszącym im opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnych legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, orzeczenia lub legitymacji stwierdzających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany chorobą narządu wzroku,

d) dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS-II/181/2, uczniowie niepełnosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS-II/182/2, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18, realizująca obowiązek szkolny lub nauki w innej formie - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży opiekunem (osoba pełnoletnia),

2) z biletów ulgowych na wszystkich liniach są uprawnieni m.in. inwalidzi słuchu oraz inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych – na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo,

3) ze specjalnych biletów ulgowych są uprawnione m.in. osoby niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
« powrót


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja