Powstanie i zadania MZK Powstanie i zadania MZK

W dniu 13 czerwca 1991 roku Rada Miejska w Bielsku-Białej Uchwałą Nr XXII/134/91 postanowiła z dniem 01 lipca 1991 roku przekształcić Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej w Zakład Budżetowy o nazwie
                                                                   „Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej.”
Elementarnym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Zakładu, jest Statut zatwierdzony przez Zarząd Miasta
w Bielsku-Białej w dniu 31 czerwca 1991 roku.
Organem Zakładu jest Dyrektor Zakładu, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
   
Podstawową działalnością Zakładu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczeństwa, poprzez realizowanie regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych miasta, a za zgodą Rady Miejskiej również poza jego granicami.
W chwili obecnej na podstawie podpisanych porozumień komunalnych, autobusy MZK obsługują gminy: Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Jasienica i Wilkowice.

Oprócz świadczenia usług przewozowych MZK prowadzi również działalność w zakresie wykonywania:

Zgodnie z postanowieniami Statutu, MZK może również podejmować działalność gospodarczą w dziedzinach nie związanych
z realizacją zadań gminy, za zgodą Prezydenta Miasta, o ile podjęcie takiej działalności nie spowoduje ograniczenia lub pogorszenia jakości albo ciągłości realizacji tych zadań, a będzie korzystnie wpływać na wyniki ekonomiczne. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest zatwierdzany przez Radę Miejską roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki
oraz stan środków obrotowych, a także rozliczenia z budżetem miasta.wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja