Cennik i wzory biletów Cennik i wzory biletów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2013 r. uaktualniono ofertę taryfową MZK w Bielsku-Białej (treść uchwały jest dostępna tutaj).

Aktualny cennik biletów dostępny jest tutaj 

Uwaga:

 1. Imienny bilet miesięczny (trzymiesięczny) jest dwuczęściowy, złożony z legitymacji i biletu.
 2. Legitymacja stanowi dokument potwierdzający tożsamość pasażera. Wydawana jest na wniosek pasażera bezpłatnie na czas nieograniczony.
 3. Sprzedając bilet miesięczny lub trzymiesięczny kasjerka, na wniosek kupującego, wpisuje numer legitymacji.
 4. Przejazd z biletem miesięcznym (trzymiesięcznym) bez wpisanego numeru legitymacji lub z nieprawidłowo wpisanym numerem stanowi naruszenie obowiązującej taryfy. Legitymacja do biletów miesięcznych / trzymiesięcznych MZK (wzór udostępniamy tutaj) jest ważna m.in. pod warunkiem jeśli zostało na niej trwale umieszczone zdjęcie pasażera, dla ktorego została wyrobiona. Poprzednie wzory legitymacji obowiązują do wyczerpania zapasów.
 5. Poprzednie wzory biletów: miesięcznych, 3-miesięcznych oraz 7-dniowych obowiązują do wyczepania zapasów.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące   b i l e t ó w   s o c j a l n y c h  są udzielane przez:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Środowiskowej,
    ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała,
    tel. 33 499 56 00; fax. 33 499 56 52,
    e-mail:
  sekretariat@mops.bip.wizja.net. 
Normalny bilet jednorazowy (także za przewóz bagażu, zwierzęcia): 3 zł.
Ulgowy bilet jednorazowy: 1,50 zł.
Normalny bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 4 zł.
Ulgowy bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 2 zł.
Normalny bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 12 zł.
Ulgowy bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 6 zł.
Weekendowy bilet rodzinny „Rodzina +”: 10 zł.
Normalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 80 zł.
Ulgowy imienny bilet miesięczny na określoną linię: 40 zł.
Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 222 zł.
Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 111 zł.
Normalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 100 zł.
Ulgowy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 50 zł.
Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 282 zł.
Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 141 zł.
Bilet miesięczny NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 130 zł.
Socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 84 zł.
Socjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 28 zł.
Normalny imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 28 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 14 zł.
Normalny imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 34 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 17 zł.
Specjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 36 zł.
Specjalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 30 zł.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja