Sieć szerokopasmowa dla miasta Bielska-Białej Sieć szerokopasmowa dla miasta Bielska-Białej

Informujemy, że MZK w Bielsku-Białej został przyłączony do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł. Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł  (83,63% kosztów kwalifikowanych).
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r.


Przedmiotem projektu była budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu została zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz przygotowano węzły dostępowe pod instalacje operatorów. Większa cześć sieci, w tym część tzw. infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa, przeznaczone są na potrzeby własne miasta Bielska-Białej. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom telekomunikacyjnym na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.
Zarządzanie infrastrukturą powierzone zostanie odrębnemu podmiotowi - operatorowi infrastruktury, który z kolei udostępni część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.
Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów. Realizacja tego celu przyczyniła się do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej na terenie całego miasta oraz poprawiła warunki techniczne dla funkcjonowania konkurencyjnego rynku operatorów usług internetowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:
-   Długość  nowo wybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) – 57,01 km;
-   Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt.;
-   Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 192 szt.;
-   Długość  nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,439 km;
-   Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt.;
-   Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt.;
-   Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km;
-   Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych - 123 szt.;
-   Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – 7 szt.;
-   Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) dostosowanych dla niepełnosprawnych - 3 szt.;
-   Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.;
-   Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.
Szczegółowe  informacje na temat projektu można znaleźć T U T A J.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/.

« powrót


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja