Pasażerowie MZK mogą już kupić bilet z użyciem smartfonu Pasażerowie MZK mogą już kupić bilet z użyciem smartfonu

W ramach doskonalenia jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej od 15 maja 2018 r. udostępnia swoim pasażerom możliwość zakupu najpopularniejszych rodzajów biletów, tzn.: jednorazowego, 60-minutowego oraz jednodniowego (z uwzględnieniem zniżek ustawowych), przy użyciu darmowej aplikacji SkyCash, dedykowanej na telefony komórkowe typu smartfon. ...więcej »

Praca dla kierowców autobusowych Praca dla kierowców autobusowych


Testy solarnych biletomatów Testy solarnych biletomatów

W okresie od 1 czerwca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. MZK w Bielsku-Białej udostępni pasażerom możliwość zakupu biletów za pośrednictwem 3 testowych biletomatów solarnych BA-2, dostarczonych przez polską firmę AUTOMATIKON sp. z o.o. z Bielska-Białej oraz posadowionych w następujących lokalizacjach przystankowych:
a)    Dmowskiego Urząd Miejski - kierunek Mikuszowice;
b)    Armii Krajowej Szpital - kierunek Centrum;
c)    Partyzantów Apena - kierunek Centrum.
Solarne biletomaty:
a)    umożliwiają - w trakcie danej transakcji - zakup 1 rodzaju biletu: jednorazowego, godzinnego lub jednodniowego;
b)    przyjmują monety od 10 gr do 5 zł oraz wydają resztę w 2 nominałach: 10 gr i 1 zł;
c)    są przystosowane do płatności przy użyciu kart płatniczych (zbliżeniowo);
d)    są obsługiwane w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim.
Instrukcja obsługi solarnego biletomatu jest dostępna T U T A J.
Reklamacje i uwagi związane z funkcjonowaniem solarnych biletomatów można zgłaszać:
a)    osobiście - w Biurze Obsługi Pasażera mieszczącym się w siedzibie MZK, przy ul. Długiej 50, pokój nr 22 (parter), czynnym w dni robocze, w godz. 7.00-14.00;
b)    mailowo - na adres: bop@mzk.bielsko.pl;
c)    telefonicznie - pod nr: 33 814 35 11 wew. 245, w dni robocze, w godz. 7.00-15.00;
d)    tradycyjną pocztą - na adres Zakładu.
Pasażerów zachęcamy do przetestowania tej możliwości zakupu biletów MZK.

Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia niezbędnego dla ITS do autobusów MZK Podpisanie umowy na dostawę wyposażenia niezbędnego dla ITS do autobusów MZK

W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor MZK podpisał z firmą PIXEL sp. z o.o. umowę na dostawę  dodatkowego wyposażenia niezbędnego do współpracy z Inteligentnym Systemem Transportowym (ITS), planowanym do wdrożenia w Bielsku-Białej przez Miejski Zarząd Dróg w ramach projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszy Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. ...więcej »

Aplikacja kiedyprzyjedzie.pl już dostępna Aplikacja kiedyprzyjedzie.pl już dostępna

Informujemy, że jest już dostępna oficjalna aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) bielsko.kiedyprzyjedzie.pl, uruchomionego w marcu 2016 r. przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Za jej pośrednictwem nasi pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać, za ile minut autobus obsługujący konkretną linię komunikacyjną odjedzie z wybranego przystanku.
Aplikacja jest dostępna dla telefonów i urządzeń mobilnych działających w oparciu o platformy:
a) Android – POBIERZ
b) Windows Phone – POBIERZ.  ...więcej »

Nowe obiekty sanitarno-socjalne dla kierowców MZK Nowe obiekty sanitarno-socjalne dla kierowców MZK

W dniu 28 grudnia 2016 r. dokonano odbioru dwóch nowych obiektów sanitarno-socjalnych przeznaczonych dla kierowców MZK w Bielsku-Białej, zlokalizowanych na terenie pętli autobusowych przy ul. Babiogórskiej i przy ul. Budowlanych. Każdy z obiektów składa się z 3 pomieszczeń: toalety, pomieszczenia socjalnego i wiatrołapu. ...więcej »

Pierwsza dostawa nowych Solarisów już w MZK w Bielsku-B. Pierwsza dostawa nowych Solarisów już w MZK w Bielsku-B.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. do MZK w Bielsku-Białej dotarło 5 nowoczesnych autobusów marki Solaris Urbino 18 klasy MEGA oraz 15 Solarisów Urbino 12 klasy MAXI (do końca br. nastąpi odbiór kolejnych ich 8 szt.) . ...więcej »

Umowy na dostawę 50 szt. nowych autobusów dla MZK w Bielsku-Białej podpisane Umowy na dostawę 50 szt. nowych autobusów dla MZK w Bielsku-Białej podpisane

MZK w Bielsku-Białej podpisał umowy dostawy 50 szt. autobusów niskopodłogowych, zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020. ...więcej »

Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

Projekt pn. "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22 września 2016 r. Całkowita wartość projektu wynosi 82.905.472,00 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 69.842.326,31 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 59.170.418,84 PLN  (84,72 % kosztów kwalifikowanych)....więcej »

Biletomaty MZK w Bielsku-Białej Biletomaty MZK w Bielsku-Białej

Informujemy, że w zakładce pt. "Informacje dla Pasażerów" wprowadzono nową podstronę: "Biletomaty" gdzie umieszczono kilka przydatnych informacji, m.in. na temat prawidłowej obsługi tych urządzeń. Pasażerów dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych MZK w Bielsku-Białej zachęcamy do zapoznania się z tymi wiadomościami.

więcej »

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej MZK już działa System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej MZK już działa

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej uruchomił System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) bielsko.kiedyprzyjedzie.pl, z pomocą którego można na bieżąco sprawdzać, za ile minut autobus obsługujący konkretną linię komunikacyjną odjedzie z wybranego przystanku. ...więcej »


Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w MZK Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w MZK

Informujemy, że zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w MZK w Bielsku-Białej, prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego,  jest udostępniany do przeglądania w wersji elektronicznej na stanowisku komputerowym w siedzibie Zakładu.

Sieć szerokopasmowa dla miasta Bielska-Białej Sieć szerokopasmowa dla miasta Bielska-Białej

Informujemy, że MZK w Bielsku-Białej został przyłączony do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 25.385.309,64 zł. Koszty kwalifikowane ogółem: 23.382.427,42 zł. Dofinansowanie z EFRR: 19.555.283,36 zł  (83,63% kosztów kwalifikowanych).
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 26.11.2007 r. – 31.03.2014 r....więcej »


Rzeczy znalezione w autobusach MZK Rzeczy znalezione w autobusach MZK

Aktualny wykaz rzeczy znalezionych w autobusach lub w budynkach zarządzanych przez MZK w Bielsku-Białej jest dostępny TUTAJ. Zgubę, po uprzednim kontakcie telefonicznym, można odebrać osobiście w siedzibie MZK, przy ul. Długiej 50 (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 120, godz. pracy: 7.00-15.00, tel. 33 814 35 11, wew. 253, e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl). Zapraszamy.

Dyrektor Techniczny MZK „Zasłużony dla Komunikacji” Dyrektor Techniczny MZK „Zasłużony dla Komunikacji”

Z satysfakcją informujemy, że 18 września br., podczas gali XI Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Pan Władysław Pyś, pełniący w MZK w Bielsku-Białej funkcję Z-cy Dyrektora ds. Technicznych, został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej” (patrz: awers i rewers), przyznawaną przez kapitułę Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Jesteśmy dumni, że nasz pracownik, a tym samym i Zakład, otrzymał tak elitarne i cenione w branży publicznego transportu zbiorowego wyróżnienie (nr kolejny medalu to: 133).

Powstaje Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta Powstaje Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta

Informujemy, że rzeczowa realizacja projektu pn. „Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2007-2013, priorytet: „Społeczeństwo informacyjne”, działanie: 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” dobiega końca. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez budowę zintegrowanej platformy obsługi interesanta w Bielsku-Białej. ...więcej »

Najlepszy kierowca w MZK w Bielsku-Białej w 2012 r. Najlepszy kierowca w MZK w Bielsku-Białej w 2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że 5 października 2012 r. rozstrzygnęliśmy VII edycję konkursu na Najlepszego kierowcę MZK w Bielsku-Białej. Tegorocznym zwycięzcą został Pan Przemysław MIKOŁAJEWSKI (w środku). Laureatem II miejsca został Pan Ireneusz BUŁKA (po prawej), a III – Pan Tomasz KORZEŃ (po lewej). Laureatom, szczególnie zwycięzcy, gratulujemy sukcesu, a sobie i naszym Pasażerom życzymy jak najwięcej kierowców z takimi mistrzowskimi umiejętnościami, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo podróży komunikacją miejską. Zainteresowanych zdjęciami z konkursu zapraszamy do Galerii.


Dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK Dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK

Uprzejmie informujemy, że od 4 czerwca 2012 r. przy ul. Piastowskiej (obok przejścia podziemnego) działa dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK obsługujący klientów indywidualnych. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-16.00, w soboty (wg harmonogramu), w godz.: 8.00-13.00, a pierwszego i ostatniego roboczego dnia miesiąca w godz.: 8.00-17.00. Zapraszamy.

Atrakcyjne pomieszczenia biurowe pod wynajem Atrakcyjne pomieszczenia biurowe pod wynajem

Uprzejmie informujemy, że MZK w Bielsku-Białej na atrakcyjnych warunkach wynajmie powierzchnie biurowe, znajdujące się w budynku administracyjnym przy ul. Długiej 50 (sąsiedztwo Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz Szyndzielni). Dodatkowo dysponujemy także salą konferencyjną przeznaczoną na szkolenia (Galeria). Szczegółowych informacji na ten temat udziela Pani Bożena Śliwiak pod nr tel. 33 814 35 11, wew. 221, I piętro, pokój nr 113 (w dni robocze, w godz. od 7.00-15.00). Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!


Nowy cennik biletów MZK w Bielsku-Białej od 01.05.2012 r. Nowy cennik biletów MZK w Bielsku-Białej od 01.05.2012 r.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Miejskiej (Uchwała nr XVI/385/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2012 roku) z dniem 1 maja 2012 r. zmienia się cennik biletów MZK w Bielsku-Białej. Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie ceny biletów jednorazowych obowiązujących na liniach podmiejskich do wartości nominalnej 1,50 zł oraz 3,00 zł. Dopłaty do pozostałych biletów będą sprzedawane przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej taryfy przewozowej. Zainteresowanych szczegółami zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi zmianami w naszym cenniku biletów udostępnionym tutaj.


Nowe zasady korzystania z przystanków MZK w Bielsku-Białej Nowe zasady korzystania z przystanków MZK w Bielsku-Białej

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr V/68/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Uchwały Nr VI/102/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała oraz ...więcej »


Nowa linia 36 relacji Dworcowa/Poczta - Czechowice-Dziedzice/Proseat Nowa linia 36 relacji Dworcowa/Poczta - Czechowice-Dziedzice/Proseat

Uprzejmie informujemy, że od 4 czerwca 2012 r.:
a) została uruchomiona  linia nr 36 relacji Dworcowa / Poczta – Czechowice-Dziedzice / Proseat (w robocze dni tygodnia);
b) wybrane kursy linii nr: 19 i 29 będą dojeżdżać do przystanku Czechowice Dziedzice / Proseat.
Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszego rozkładu jazdy udostępnionego tutaj.

Kolejne Mercedesy dla pasażerów MZK w Bielsku-Białej Kolejne Mercedesy dla pasażerów MZK w Bielsku-Białej

6 grudnia 2011 r. w MZK w Bielsku-Białej uroczyście wprowadzono do eksploatacji 14 autobusów marki Mercedes- Benz, tym razem: 10 szt. 12-metrowych, typu Conecto LF oraz 4 szt. 18-metrowych, typu O 530 G Citaro.
Ich dostawa jest częścią projektu pn. „Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej", współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013....więcej »


Dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK Dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK

Uprzejmie informujemy, że od 15 listopada 2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy Placu Ratuszowym 6, działa dodatkowy punkt sprzedaży biletów MZK, obsługujący klientów indywidualnych. UWAGA: Od 2 stycznia 2012 r. punkt będzie otwarty od 20-tego dnia danego miesiąca do 5-tego dnia kolejnego miesiąca, a w soboty i niedziele będzie nieczynny. Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do środy w godz.: 8.30-15.30; czwartek w godz.: 9.00-17.00; piątek w godz.: 9.00-15.00. Zapraszamy.

Aktualizacja Regulaminu przewozu osób Aktualizacja Regulaminu przewozu osób

Informujemy, że w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13) Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwaliła nowy Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (Uchwała Nr VI/101/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym”). Ww. regulamin wprowadza szereg zmian w prawach i obowiązkach przewoźnika, kontrolerów i podróżnych oraz w warunkach przewożenia bagażu i zwierząt. Naszych pasażerów zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Dotacja unijna na zakup autobusów dla MZK w Bielsku-Białej Dotacja unijna na zakup autobusów dla MZK w Bielsku-Białej

Z satysfakcją informujemy, że 23 marca 2011 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i miastem Bielsko-Biała została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ...więcej »

Nowe przegubowe Mercedesy dla pasażerów MZK Nowe przegubowe Mercedesy dla pasażerów MZK

24 lutego 2011 r. do MZK w Bielsku-Białej dostarczono 3 kolejne 18-metrowe autobusy marki Mercedes-Benz 628, O530 G Citaro (poprzednie 3 - w grudniu ub.r.). Dostawa jest związana z realizacją projektu pn. „Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego w Bielsku-Białej", współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 7.2 Transport publiczny, 4 typ projektu pt.: Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego). ...więcej »


Obowiązkowe wsiadanie do autobusu pierwszymi drzwiami Obowiązkowe wsiadanie do autobusu pierwszymi drzwiami

Uprzejmie informujemy, że od 29 czerwca 2009 r. MZK w Bielsku-Białej wprowadza zasadę wsiadania Pasażerów do autobusów wyłącznie pierwszymi drzwiami, usytuowanymi obok kabiny kierowcy, oznaczonymi napisem WEJŚCIE. Z tego obowiązku są zwolnieni jedynie Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, jak np. osoby niepełnosprawne i starsze, matki z dziećmi w wózkach oraz Pasażerowie podróżujący z ponadnormatywnym bagażem, którzy podczas wsiadania mogą korzystać z dowolnych drzwi....więcej »


Windykacja należności od „gapowiczów” Windykacja należności od „gapowiczów”

Informujemy, że 15.01.2009 r. MZK w Bielsku-Białej zawarł z Kancelarią „STATIMA" Sp. z o. o.  umowę, której przedmiotem jest prowadzenie wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa, mających na celu odzyskanie od dłużników zapłaty należności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej. Dzięki temu, że 19.02.2009 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zarejestrował ten podmiot jako upoważniony do przetwarzania danych osobowych gapowiczów MZK, Departament Windykacji Należności ww. Kancelarii mógł rozpocząć swe działania. Nadmieniamy, że jest to już druga firma, obok Krajowego Rejestru Długów, której zadaniem jest zwiększenie skuteczności windykacji należności od dłużników MZK.


Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów dla MZK w B-B Rekomendacja Krajowego Rejestru Długów dla MZK w B-B

Uprzejmie informujemy, że MZK w Bielsku-Białej otrzymał Certyfikat Rzetelności wydawany przez Krajowy Rejestr Długów  tym przedsiębiorstwom, które korzystają z jego usług i jednocześnie nie widnieją w nim jako dłużnicy. Osoby zainteresowane mają możliwość bezpłatnego i szybkiego sprawdzenia autentyczności i aktualności naszego Certyfikatu Rzetelności - aby to zrobić wystarczy kliknąć   T U T A J, a następnie w pole "Sprawdź aktualność certyfikatu", umieszczone w lewym dolnym rogu strony www.


Przemowa Dyrektora MZK Przemowa Dyrektora MZK

Komunikacja miejska w Bielsku-Białej ma długą i bardzo interesującą historię. Pod tym względem możemy się równać nie tylko z największymi polskimi miastami, ale także z dużymi ośrodkami europejskimi. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy elektryczny tramwaj pojawił się na ulicach naszego miasta wcześniej niż w Warszawie, Krakowie, a nawet w Wiedniu....więcej »


Nowe Mercedesy Citaro dla Pasażerów MZK w Bielsku-Białej Nowe Mercedesy Citaro dla Pasażerów MZK w Bielsku-Białej

Z przyjemnością informujemy naszych Pasażerów, że początkiem października br. na ulice Bielska-Białej wyruszyło 10 kolejnych Mercedesów Citaro – tym razem 12-metrowych i 3-dzwiowych. Ich uroczyste wprowadzenie do eksploatacji, połączone z poświęceniem pojazdów, odbyło się 3 października 2008 r. w siedzibie MZK. Imprezę zaszczycili swą obecnością tacy goście, jak m.in.: Prezydent Miasta, Pan Jacek Krywult, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Zarządu KZK GOP, Pan Roman Urbańczyk, Dyrektor ds. Strategii EvoBus Polska Sp. z o.o., Pan Laszlo Rakasz oraz Naczelnicy z Urzędu Miejskiego, Prezesi i Dyrektorzy przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz firm współpracujących z MZK, przedstawiciele mediów itp. Chętnych do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości zapraszamy do naszej Galerii.


Najlepszy Kierowca autobusowy w 2008 r. w Polsce z B-B! Najlepszy Kierowca autobusowy w 2008 r. w Polsce z B-B!

Z dumą informujemy, że kierowca MZK w Bielsku-Białej - Pan Mirosław HODUREK jest triumfatorem Ogólnopolskiego Konkursu Kierowców Komunikacji Miejskiej na 2008 rok o puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, zorganizowanego we Wrocławiu przez tamtejsze MPK, w dniach 25-26 kwietnia 2008 r. Nasz kierowca pokonał 51 rywali reprezentujących przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z 21 miast, m.in. z: Poznania, Gdańska, Wrocławia, Piły czy Krakowa....więcej »


Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych

W październiku 2006 roku MZK zakupiło 4 kolejne pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zdjęcia busów oraz szczegółowe informacje na temat ich wyposażenia przedstawiono w Galerii.

Film o MZK w Bielsku-Białej Film o MZK w Bielsku-Białej

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego o Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym
w Bielsku-Białej.

Nowe autobusy MZK - Mercedesy Citaro K Nowe autobusy MZK - Mercedesy Citaro K

15 października 2007 r. w siedzibie MZK odbyła się uroczystość wprowadzenia do eksploatacji nowych autobusów Mercedes Citaro K więcej >>

Uroczyste oddanie do eksploatacji nowoczesnej myjni MZK Uroczyste oddanie do eksploatacji nowoczesnej myjni MZK

26 października 2006 r. miało miejsce uroczyste oddanie do eksploatacji zmodernizowanej linii obsług codziennych oraz myjni z zamkniętym obiegiem wody. Chętnych do obejrzenia zdjęć z tej imprezy zapraszamy do odwiedzenia naszej Galerii.

Złota „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Woj. Śląskiego” Złota „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Woj. Śląskiego”

MZK otrzymał prestiżową, złotą „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, przyznawaną uchwałą Kapituły składającej się z Radnych Sejmiku Województwa. To wyróżnienie stanowi wyraz uznania za działalność wybitnie przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego  i społecznego rozwoju naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego wręczenia tej nagrody.


Nowoczesna myjnia MZK w Bielsku-Białej Nowoczesna myjnia MZK w Bielsku-Białej

We wrześniu 2006 roku ukończono prace związane z gruntowną modernizacją myjni oraz linii obsług codziennych autobusów. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z realizacji poszczególnych etapów tych prac oraz ich efektu końcowego.


Sukcesywna modernizacja taboru autobusowego Sukcesywna modernizacja taboru autobusowego

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kierownictwo MZK jako priorytetowe przyjęło takie cele, jak: zapewnienie pasażerom wysokiej jakości usług poprzez bezpieczny, punktualny i wygodny przewóz sprawnym taborem autobusowym oraz prowadzenie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających przemieszczanie się autobusami MZK osobom niepełnosprawnym i starszym oraz matkom z dziećmi w wózkach. ...więcej »


  

kontakt Kontakt

Miasto Bielsko-Biała
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała

Skrytka pocztowa nr 12
tel.: 33 814 35 11; fax: 33 814 51 88

NIP: 547-005-00-50
REGON: 070503643

www

Oficjalna www: http://www.mzk.bielsko.pl
BIP: http://mzkb-b.samorzady.pl
Rozkład jazdy: http://mzkb-b.internetdsl.pl

e-mail

sekretariat@mzk.bielsko.pl
mzk@bb.onet.pl
kasy.biletowe@mzk.bielsko.pl

Informacje dotyczące ogłoszonych przetargów są dostępne na stronie:
http://mzkb-b.samorzady.pl/


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja